Awa-odori in Kagurazaka (324)

previous | set | next

© Peter Evans 2005