Awa-odori in Kagurazaka (225)

previous | set | next

© Peter Evans 2005