Awa-odori in Kagurazaka (117)

previous | set

© Peter Evans 2005